impose

impose v. /im’pouz/ đánh (thuế…); bắt gánh vác; đánh tráo; lợi dụng

impose

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "impose"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Long Nguyễn
Guest

IM đi không PỐ SẼ đánh thuế bây giờ

Phu Quach
Guest

Impose = im p o se —> “im” không được “lè lưỡi”(p) nếu không(o) sẽ(se) bị coi là “lợi dụng” dọa ma trẻ con.

Hoàng Anh
Guest

(impose) @em-Po-sẽ (gánh vác) trách nhiệm của chiến binh Rồng (Dragon warrior – Kungfu Panda)

wpDiscuz