importantly

importantly adv. /im’pɔ:təntli/ quan trọng; trọng yếu

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz