import

import /ɪmˈpɔːrt/ v. nhập khẩu (v); hàng nhập khẩu (n).
# We import a large number of cars from Japan.
import

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "import"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
leminhdai
Guest

@ Important :quan trọng .=> cái hàng quan trọng mà mình ko có thì tiếc thật=> import (nhập khẩu) thôi!

wpDiscuz