impolite

/,impə’lait/(adj)vô lễ
#It is impolite to point at people
impolite

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "impolite"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

impolite = im + polite = nhiều khi im lặng(im) để tỏ ra lịch sự(polite) lại trở nên vô lễ

thangngoc0608
Guest

Iu M Phải Âu Lo

Iu Tôi Em – đào lỗ

về nhà là “VÔ LÊ ~/ vô lễ”

wpDiscuz