immediate

immediate adj. /i’mi:djət/ lập tức; tức thì

immediate

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "immediate"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
yutu1994
Guest

@ im miệng đi, lập tức ate ăn ngay

Phu Quach
Guest

Immediate = im media te —-> “lập tức” “im” ngay cái “phương tiện truyền thông”(media) tệ(te) hại kia.

wpDiscuz