illegally

illegally adv. /i´li:gəli/ trái luật; bất hợp pháp

illegally

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "illegally"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Sương Ban Mai
Guest

#Your company is working illegally.

vandinhhung
Guest

He was charged with illegally copying videotapes.

Anh ta bị buộc tội sao chép băng video bất hợp pháp.

Xuan Hoa
Guest

legal: hợp pháp

illegally: bất hợp pháp

pikeman286
Guest

ill—EGA—lly: EM GÀI ANH vào chuyện trái luật rồi đấy.

DINH HUU KHANH
Guest

@ Vì Ốm (ill) quá nên E gà ly hôn một cách bất hợp pháp.

wpDiscuz