ill

ill adj. (especially BrE) /il/ ốm
ill

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "ill"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Long Nguyễn
Guest

Tôi(i) Lạnh Lùng(ll) đi dưới mưa để bây giờ nằm ốm liệt giường

nguyễn Chinh
Guest

ill yêu nhiều quá nên ốm rồi

nguyentanloc
Guest

tôI Lẳng Lặng ngồi trên giường “bệnh”

wpDiscuz