identify

identify /aɪˈdentɪfaɪ/ v. nhận diện; nhận biết; xác định
# They are trying to identify the problem. 

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "identify"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Cải Hạt
Guest

aI ĐEN ThÌ Fải Yêu (IDENTIFY), đó là tiêu chuẩn NHẬN DIỆN những người đen và đang yêu :D

 

tuyennguyen1392
Guest

@ Ai đen thì phải xác định không đi chơi.

wpDiscuz