ice

ice n. /ais/ băng; nước đá
ice

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "ice"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Sống Khát Vọng
Guest

ice -> ai. Ai đã lấy mất cốc nước đá của tôi vậy? ^^

xuanphuc
Guest

river, rice, ice
sông, gạo, băng

Phu Quach
Guest

Ice = i c e —-> trời nóng quá, “ai cho em”(i c e) xin cốc “nước đá”.

wpDiscuz