I

I /ai/ pron. tôi; mình; tớ
# I am a student. 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "I"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
quyen vampire
Guest

Tôi(I) hỏi là ai làm

wpDiscuz