husk

husk /hʌsk/ n. vỏ trấu

husk
# To obtain white rice you must remove the husksfrom the rough rice first.

 

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "husk"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Long Nguyễn
Guest

hút(husk) hết vỏ trấu vô mồm

Brave Goo
Guest

hấc (husk) vỏ  trấu ra khỏi thóc

DINH HUU KHANH
Guest

@ Hớt hết vỏ trấu trên mặt nước để kể chuyện môi trường.

wpDiscuz