HuMaNiTaRiAn

/hju:ˌmænɪˈteəriən/      (adj)      Người theo chủ nghĩa nhân đạo

@HuMan: con người, iTaRiAn (nghe như) ở TRẦN => những người theo chủ nghĩa nhân đạo họ luôn che chở những Con Người (human) ở Trần (iTaRiAN)

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "HuMaNiTaRiAn"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hieu Si
Guest

người (human) đàn ông này (ni) là 1 người theo chủ nghĩa nhân đạo vì ngày nào ông ấy cũng ăn chay (vegetarian~tarian).

hoctran
Guest

@humanitarian = human(người) + itarian(chay giống(vegetarian))

người ăn chay thì theo chủ nghĩa nhân đạo

hoacuctienlisa
Guest

human + it + a (ăn) + rian (durian) => người ít ăn sầu riêng là người theo chủ nghĩa nhân đạo

Vy Anh Hoàng
Guest

humanitarian

Những người ít ăn chay là người theo chủ nghĩa nhân đạo

wpDiscuz