human (being)

human (being) /ˈhjuːmən ˈbiːɪŋ/ n con người
20120509144558_nao0
# Gagarin was the first human being in space.
# HIU quạnh giữa cái vườn là cây MẬN BỊ tINH tinh phá hoại

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz