How often

How often /’haʊ often/ av. bao lâu … một lần; thường xuyên … như thế nào
# How often do you go to the cinema? 

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz