housing

housing n. /´hauziη/ nơi ăn chốn ở

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "housing"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
tambkpro
Guest

house: nhà ở. Ngôi nhà để mọi người sinh để, sinh ra và lớn lên là nơi ăn chốn ở.

wpDiscuz