home

home /həʊm/ n. nhà;gia đình
# I am at home now.
home

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "home"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Long Nguyễn
Guest

hôn(ho) mê(me) được đưa về nhà

Long Nguyễn
Guest

She got home very late.

nguyentanloc
Guest

HÔM qua Em không ở NHÀ

wpDiscuz