hobby

hobby /ˈhɑːbi/ n. sở thích
# What are your hobbies? 

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "hobby"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Pham Lung Linh
Guest

Thích gì HỞ BaBy ?

Vi Dang
Guest

@ SỞ THÍCH khiến tui cười ‘HA’ hả mỗi khi chơi là bắn ‘BI’

# having a HoBBy makes us happy

TuyetMai
Guest

@ SỞ THÍCH của tôi là ăn HoA BÍ.

wpDiscuz