HighLand

/ˈhʌɪlənd/ (n) vùng núi, vùng cao

22 highland
@ high = cao; land = đất; highland = vùng cao, chuẩn không cần bảo :D
# She lives in a highland region of Vietnam.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "HighLand"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hoàng Quý
Guest

high:cao
 ở mấy vùng núi mà cao thế này thì mạng LAN cũng chịu!

wpDiscuz