HeSitATion

/hezɪˈteɪʃən/ (n) sự do dự


@He Sit At Ion = Anh ấy (He) ngồi (Sit) ở (At) chỗ các Ion dương và âm đánh nhau ầm ầm mà chẳng hề do dự, chẳng hề e sợ bị giật tẹo nào ^^!

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "HeSitATion"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Dật
Guest

Quá đớn đau vì lần trước cậu ấy ( he )trong lúc giận dữ đã không hề Do Dự đã suýt ( sit ) trái bóng vào tường, làm nó bật trở lại va vào cái ấy ( a ) và làm nó sưng lên sần sần ( tion ).Áu…..Vĩnh biệt đời trai.

Nghiem Gia
Guest

HeSitATion /hezɪˈteɪʃən/ (n) sự do dự. anh ta (he) ngồi ở nhà ga (sitaton) và Do dự về quyết định đi hay ở

wpDiscuz