heritage

heritage /ˈherɪtɪdʒ/ n. di sản
# The building is part of our national heritage.

heritage

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "heritage"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
hellodreams
Guest

@ He Ri TA Ge => Người khổng lồ anh ta(he) di(ri) tản (ta) ra ge và đến một nơi lộng lẫy và cực đẹp đó là di sản

#In my country has many heritage

 

Brave Goo
Guest

di sản ở nước ý của cô ta (herita~her italia)bự

theringofhell
Guest

@hrtg với bần đạo thì Hai Rổ Thịt Gà có giá trị như một di sản ấy.

Ha Long Bay is a heritage of the world.

wpDiscuz