hEEL

heel /hi:l/ (n) gót chân

@/hi:l/ nghe như hia > mèo đi hia > tự nhiên liên tưởng tới gót chân :D

@h giống cái ghế, eel nghĩa là con lươn > Đang ngồi trên ghế (h) vắt vẻo, tự nhiên có cảm giác con lươn (eel) bò dưới gót chân >.< hãi..


# Achilles’ heel : gót A-sin, điểm dễ bị tổn thương
# to come to heel : lẽo đẽo theo sau chủ (chó)
# to come (follow) upon the heels of somebody : theo sát gót ai
# to take to one’s heels: vắt chân lên cỏ mà chạy; bỏ chạy
# to show the heels to somebody: chạy vượt ai, chạy nhanh hơn ai
# head over heels; heels over head: lộn tùng phèo
# under heel: bị giày xéo, sống dưới gót giày

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "hEEL"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Xuan Hoa
Guest

hell bắt đầu từ hell

Hà Trung Nam Hải
Guest

# Don’t try to take your heels, boy 8|. I’ve got your Achilles’ heel, now it’s your choice to decide to whether follow upon my heels or be sent to hell…..

(Mong mình không phải nó :D)

^.^

wpDiscuz