heat

heat /hiːt/ v. làm nóng; đun nóng
# First; heat the oil and then add the onions.

heat

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "heat"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Sống Khát Vọng
Guest

heat -> hít. Hít nhiều quá đến nỗi đun nóng luôn cả không khí! :D

Long Nguyễn
Guest

bài hít(heat) mới của MTP làm nóng cả khán đài

huephamhp98
Guest

#hít ( heat )  một hơi để làm nóng người

wpDiscuz