heart

   heart n. / hɑ:t/ tim; trái tim

heart

# MY HEART BROKEN WHEN SHE BROKEN A PROMISE WITH ME ! :(

@ HE-ART : HÈ  là thời gian hoạt động NGHỆ THUẬT  ” TRÁI TIM ĐỎ ” là tốt nhất ( nắng như lửa đỏ và nóng ý mà ^^ )

@ HE-A-R-T : lá HẸ ăn RÁC Thải ra nên có tấm lòng nhân hậu – TRÁI TIM vàng !

 

 

 

Comment ý tưởng của bạn...

6 Comments on "heart"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Thúy Hằng Vũ
Guest

@ Nghe (hear) tim đập thình thịch!
# My heart will go on!

Vo Hoang An
Guest

Nghe em ấy Hát( heart) mà Tim tôi rạo rực!!

 

NgoHongNhung
Guest

@HE..A..R..T: HE ^ ^, Anh Rành Tặng em cả Trái Tim nè( mắc mưu rồi hehe ^ ^)

I listen always anything my heart tells

Phu Quach
Guest

Heart = he art —> “anh ấy”(he) có “trái tim” yêu “nghệ thuật”(art).

Yến
Guest

@Trái Tim tôi , HÉO -ÚA -RỒI ( HE-A-R) 

O'star Lee
Guest

# Right from the start you were a thief who stole my heart

wpDiscuz