head

head /hed/ n. đầu
# She shakes her head when she doesn’t agree.
head

Comment ý tưởng của bạn...

7 Comments on "head"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Long Nguyễn
Guest

Hè(he) sao (ad) lười gọi đầu vậy

Long Nguyễn
Guest

I have a smart head

Hoàng Quý
Guest

anh(he) ad có cái đầu thật đỉnh.

NgoHongNhung
Guest

@HEAD: HÉt thật to nhứng Điều bạn muốn sẽ khiến Đầu óc thoải mái hơn

# My head often think the difference

Anny Hồng Thắm
Guest

Head:

La HÉT inh ỏi, điếc tai đau ĐẦU!

Đỗ Thắng
Guest

Chú HỀ là ADmin của trang ‘đầu’ bò

nguyentanloc
Guest

hể (he) anh (a) đánh (d) vào ĐẦU thì con mách mẹ

wpDiscuz