half

half /hɑːf/ n. một nửa; phân nửa
# It’s half past five.

half1

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "half"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
TuTi Hi
Guest

@HAy Là Phân nửa ra cho công bằng

Sống Khát Vọng
Guest

half -> ngáp. Bạn này cứ ngáp khi học xong một nửa tiết học!

O'star Lee
Guest

# I don’t know how to print this document in half size
you can ask Ben for help

wpDiscuz