guard

guard n.; v. /ga:d/ cái chắn; người bảo vệ; bảo vệ; gác; canh giữ

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "guard"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hoàng Quý
Guest

I best guard, trust in me.

Trong Phamduc
Guest

NGƯỜI BẢO VỆ này có gu(gu) ăn(a) mặc rất(r) đẹp(d)

wpDiscuz