grocery

grocery /ˈgrəʊs(ə)ri/ n. hàng khô; tạp phẩm (thường ở dạng số nhiều)
# Where can I find the groceries?

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "grocery"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
tambkpro
Guest

Một con Gấu(G) có chiếc chán rồ( RO) rất là to, trướng, che hết tầm mắt. Nó đến hỏi cửa hàng khô, cửa hàng tạp hóa. Ở đây có bán quả Sơ Ri không ? Cửa hàng tạp hóa thì sao mà có quả Sơ Ri được ? buồn cười thật!!! ha ha

TranHien
Guest

ra cửa hàng tạp hóa thấy một con cho to đùng Grừ và gâu lên vang trời, hehe, anh Sợ Gì vì ẻm ý bị xích bởi sợi dây cũng to đùng không kém :v

wpDiscuz