green bean

green bean /gri:n bi:n/ n đỗ xanh
# Banh Chung is made from sticky rice; green beans and fatty pork.

green bean 1

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "green bean"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
tambkpro
Guest

mr.Bean mặt méo mó giống như hạt đỗ xanh xấu xí. Lại có cái mụn ruổi trông điêu thật đấy. Mr Bean= Green bean: đỗ xanh

nguyentanloc
Guest

gà ra riêng (green) vì đi biển (bean) không mang đỗ xanh về

chelspeed27
Guest

@ green bean cake (bánh đậu xanh) đặc sản Hải Dương quê mình đó :3

wpDiscuz