grant

grant v.; n. /grα:nt/ cho; ban; cấp; sự cho; sự ban; sự cấp

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "grant"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Grant = g ran t —> ông chủ bảo đầu bếp mang gà(g) rán(ran) tới(t) “cho” khách.

Bồ Công Anh
Guest

Gà Rán Tốt “cho” sức khỏe “cấp” cho chúng ta 1 lượng lớn calo

Nguyễn Minh Hiếu
Guest

@ Tèo được mẹ cho 1 cái đùi gà rán vì kiểm tra toán được 10 điểm.

wpDiscuz