grand

grand /grænd / a. hành tráng; quan trọng, to lớn.
# The Lunar New Year is the grandest occasion of the year.

tải xuống

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "grand"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
DINH HUU KHANH
Guest

@ ăn cơm với gà rán (grand) cho hoành tráng và quan trọng.

wpDiscuz