govern

govern v. /´gʌvən/ cai trị; thống trị; cầm quyền

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "govern"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Govern = go ver n —-> đi(go) vơ(ver) nhiều(n) tiền để “thống trị” về kinh tế.

wpDiscuz