Good night

Good night /ɡʊd ‘naɪt/ exclam. Chúc ngủ ngon
# Good night; Mom. 

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz