Good morning

Good morning /gud ‘mɔ:niɳ/ exclam. Xin chào (dùng cho buổi sáng)
# Good morning; Miss Hoa. How are you? 

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz