god

god /gɑːd/ n. chúa
# Oh my god; you lied to me.

oh my god

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "god"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Trong Phamduc
Guest

god gold-CHÚA thì có rất nhiều VÀNG

wpDiscuz