goal

goal n. /goƱl/ gôn; khung thành; bàn thắng (thể thao); mục tiêu

goal

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "goal"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Sống Khát Vọng
Guest

goal -> golf -> gôn. Chơi đánh gôn vào khung thành đi anh em! ^^

quyen vampire
Guest

Gỗ(go)này á(a) làm(l) khung thành thì tuyệt

minuteminor
Guest

Goal => GL => xối cho nó Gáo nước Lạnh để nó tập trung vào MỤC TIÊU hơn đi

wpDiscuz