glass

glass /ɡlɑːs/ n. cốc
# I’d like a glass of lemon juice.

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "glass"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hoàng Quý
Guest

gala sungsướng bat đầu khi a fu “cốc” vao đầu.

Sống Khát Vọng
Guest

glass -> g l s s . Gà lì sung sướng đến nỗi đánh vỡ cốc nước! :D

teothangly
Guest

Gà LA Sung Sướng chuẩn pị đẻ quên mất nên tông đầu vào cốc :v

wpDiscuz