give (sth) away

give (sth) away / cho; phát

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "give (sth) away"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Luc Binh
Guest

GÌ???, VỀ Sân THượng AWAY đó ah? CHO ông một PHÁT bầm mặt bây giờ. ( nghe hơi bạo lực nhở, nhưng chắc các cậu không quên đâu, bạn nào thử rồi biết ( :D) )

PhanChuyen
Guest

Gì. (Gi) về (Ve) mua CHO em con Minion nhé 

Nguyễn Minh Hiếu
Guest

@ John luôn ghi (give) lại những gì anh ấy cho người khác.

wpDiscuz