geothermal heat

geothermal heat /ˌdʒiːəʊ ˈθɜːməl hiːt/ n địa nhiệt
# Geothermal heat comes from deep inside the Earth.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "geothermal heat"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Bi Bi Crazy
Guest

GEO-THER-MAL HEAT

Có một người đang dùng keo (GEO) xịt tóc. Đột nhiên ông ta xịt nhầm thẳng vào mũi làm ông thở (THER) hổn hển. Bên nhà hàng xóm, bà chủ đang mổ (MAL) thịt lợn, nghe tiếng hắt xì của ông bên này chạy qua nói: “Muốn hít (HEAT) mùi heo sống cho đỡ bệnh không?”. “Không, vì nếu tôi hít, sẽ ảnh hưởng tới địa nhiệt đấy!”

^_____________^

wpDiscuz