General Certificate of Secondary Education (GCSE)

/ˈdʒenərəl səˈtɪfɪkət əv ˈsekəndri ˌedjʊˈkeɪʃən/ (n) Chứng chỉ giáo dục trung học phổ thông

gcse
@ G C S E : Gọi Chim Sẻ ^^!
@ General Certificate : G N R L C R T F C T > Gọi Nó Ra Lấy Con Rắn To, Phang Con Thỏ (để có chứng chỉ) ^^!
@ Secondary Education : S C D R D C T N > (chim) Sẻ Con Đập Ruồi, Đú Cùng Thú Nhún (nên cũng muốn đi học cấp 2)^^!
# You should also submit a copy of your General Certificate of Secondary Education.

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz