gardening

gardening /ˈgɑrːdənɪŋ/ n công việc làm vườn
# Many people in Britain are fond of gardening. 

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "gardening"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nguyễn Dật
Guest

Gã (gar) đần (de) chuyên xu nịnh (ning), nay đã bị vũ bắt đi cắt cỏ, cho bỏ cái thói xấu xa.

Ái Xuân
Guest

# My hobbies are reading, listening to music and gardening.

wpDiscuz