further

further adj. /’fə:ðə/ xa hơn nữa; thêm nữa

reach_a_little_father_rev_001

 

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "further"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Sống Khát Vọng
Guest

futher -> phở giờ. Ăn phở ngay bây giờ để có sức đi xa hơn nữa! :D

DINH HUU KHANH
Guest

ăn phở (futher) ngay bây giờ để đi được xa hơn nữa

wpDiscuz