fur

fur /fɜːr / n lông (mao); bộ lông
# She stroked the rabbit’s soft fur.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "fur"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Le Hamming
Guest

Phơ:Sao bộ lông bị bạc Phơ thế kia

wpDiscuz