fundamental

fundamental adj. /;fʌndə’mentl/ cơ bản; cơ sở; chủ yếu

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "fundamental"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
lekhanhduy3031999
Guest

find (FUND) 1(A) người trí tuệ(MENTAL) cơ bản là 1 điều khó

Nguyễn Ngọc Bích
Guest
Nguyễn Ngọc Bích

fun + da + men + tal = phắn ra anh chàng cao lớn CƠ BẢN là anh chắn đường tôi

Nguyễn Ngọc Bích
Guest
Nguyễn Ngọc Bích

fun + da + men + tal = phắn ra anh chàng cao lớn CƠ BẢN là anh chắn đường tôi.

wpDiscuz