fulfil

(v) [ful’fil] : hoàn thành

fil-phim,ful- full(toàn bộ)
—> hoàn thành bộ phim

 

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz