front

front n.; adj. /frʌnt/ mặt; đằng trước; về phía trước

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "front"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Phu Quach
Guest

Front = f ron t —> phần(f) “về phía trước” bụng là cái rốn(ron) tập(t) bơi.

wpDiscuz