freeze

freeze n.; v. /fri:z/ sự đông lạnh; sự giá lạnh; làm đông; làm đóng băng

freeze

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "freeze"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
hellodreams
Guest

In the winter, watter is freezing ….

Long Nguyễn
Guest

free đây ZÊ vào làm đông não nào

lephuong
Guest

FREEZE = FREE + ZE = MIỄN PHÍ + thịt DÊ . cho MIỄN PHÍ thịt DÊ như thế kia thì chỉ có thể là thịt dê ĐÔNG LẠNH thôi.

lephuong
Guest

Water actually freezes at 0 degrees Celcius

wpDiscuz