frame

frame n.; v. /freim/ khung, cấu trúc, hệ thống/dàn xếp; bố trí

444px-Frame

 

 

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz