fourth

fourth /fɔːrθ/ ordinal no. thứ tư

4th-of-july-images
# He wins the fourth prize in the competition.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "fourth"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Le Hamming
Guest

em ơi ,không được đâu ,Pho tượng nặng Thứ Tư thế giới đấy 

wpDiscuz