foundation

foundation n. /faun’dei∫n/ sự thành lập; sự sáng lập; tổ chức

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "foundation"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
tambkpro
Guest

foun( Phao) đấy thằng nhỏ(dation). Mỗi cái phao mà không biết dùng, không biết đi thì lấy gì mà dám sáng lập công ty. Một công ty muốn lớn mạnh cần phải có móng vững chắc, Móng làm bằng phao( foun) là cần thiết trước khi thành lập công ty.

Vietnamboutique
Guest

@ Fou-ndan-tion: bốn ( four) nông dân tí hon cùng nhau thành lập công ty hoa quả.

wpDiscuz