forum

forum /ˈfɔːrəm/ n. diễn đàn; hội thảo
# She joined a forum for exchanging views yesterday.

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "forum"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Tmone Nvt
Guest

@ rum: rượu Rum, rượu mạnh; người dị họm, kỳ quặc

forum (for-um) là diễn đàn cho (for) người kỳ dị (rum) nhưng không có rờ rẫm

P/s: rum không r là um

Luc Binh
Guest

@ Một DIỄN ĐÀN toàn xe FO (” Pho”) chạy RÙM rùm

NgoHongNhung
Guest

@FO…RUM: Diễn đàn này toàn các sếp FÓ ngồi co RÚM vì rét # There are a forun for a student

wpDiscuz